Anunț

0
48

Pierdut carnet comercializare seria OT de la nr.7137281 la nr.7137320 și atestat producător seria OT 0259887 eliberate la 17.09.2015 pe numele Motora Alexandru Calin.

Se declară nule.