ANUNȚ

0
33

SC SCADT SA anunță finalizarea proiectului de plan și a Raportului de mediu pentru PUZ-ul  CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST, propus a fi amplasat pe teritoriul com. Brâncoveni, T17, P23/1, P23/2, P 24, P 25, P 26, P 27, P 28, P 29, jud. Olt, precum și desfășurarea ședinței de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 6.9.2022, ora 11:00 la sediul primăriei Brâncoveni, jud. Olt.

Dezbaterea publică este deschisă publicului și autorităților interesate de implementarea planului.

Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, și la sediul SC SCADT SA, Slatina, str. Cireașov, nr. 18, jud. Olt, de luni-vineri între orele (-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro la secțiunea AVIZE DE MEDIU.

Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM OLT, fax: 0249.423670, email: office@apmot.anpm.ro, și la sediul SC SCADT SA până la data de 6.9.2022.