ANUNȚ

0
637

LANSAREA PROIECTULUI

„ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE STUDINA, GRĂDINILE ȘI BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT”, Cod SMIS: 2014+ 148698

Asocierea dintre COMUNA STUDINA – Lider, COMUNA GRĂDINILE – Membru 1, COMUNA BRASTAVĂȚU – Membru 2 în calitate de beneficiari, anunță lansarea proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE STUDINA, GRĂDINILE ȘI BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT”, Cod SMIS 148698, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Contractul de Finanțare a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Beneficiar, COMUNA STUDINA – Lider, COMUNA GRĂDINILE – Membru 1, COMUNA BRASTAVĂȚU – Membru 2 și a fost semnat în data de 15.06.2022.

Valoarea totală a contractului de finanțare este 86.117.637,80 LEI, din care valoarea totală eligibilă de 72.516.791,81 LEI și valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR de 61.639.273,05 LEI.

Perioada de implementare a proiectului: 43 luni, respectiv 05.06.2020 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale și interconectivitate la rețeaua de transport și distribuție gaze naturale, prin înființarea unui sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Studina, Grădinile si Brastavățu, județul Olt.

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul următoarelor obiectivele specifice ale proiectului:

  • Obiectivul specific 1: Creșterea gradului de interconectivitate la rețeaua de transport și distribuție gaze naturale prin construirea unei rețele noi de distribuție gaze naturale cu o lungime de aproximativ 130,517 km care asigură minimum 3.722 de branșamente în comunele Studina, Grădinile și Brastavățu, județul Olt;
  • Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare a infrastructurii de distribuție de gaze naturale prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a distribuției gazelor naturale pentru întreaga rețea de gaze nou construită în comunele Studina, Grădinile si Brastavățu, județul Olt.

Creșterea gradului de interconectivitate la rețeaua de transport și distribuție gaze naturale prin construirea unei rețele noi de distribuție gaze naturale se va realiza pentru localitățile din aria de investiție după cum urmează:

– Comuna Studina – o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 59,373 km, din care rețea de distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune înaltă – 29,482 km și rețea de distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie – 29,891km, care asigură minimum 1010 de branșamente în comuna Studina, județul Olt;

– Comuna Grădinile – o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 19,064 km, din care rețea distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie – 19,064 km, care asigură minimum 622 de branșamente în comuna Grădinile, județul Olt;

– Comuna Brastavățu – o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 52,080 km, din care rețea distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie – 52,080 km, care asigură minimum 2090 branșamente în comuna Brastavățu, județul Olt.

Date contact:

COMUNA STUDINA – Lider – Str. I.L Caragiale nr. 14, cod poștal 237445, județul Olt

COMUNA GRĂDINILE – Membru 1 – Str. Neda Marinescu nr. 42, cod poștal 237447, județul Olt

COMUNA BRASTAVĂȚU – Membru 2 – Str. A.I. Cuza, nr. 108, cod poștal 237045, județul Olt

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020