ANUNT

0
59

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la  concursul recrutare organizat de Primăria Gura Padinii  pe data de 18.07.2022 (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante  de executie Consilier Achizitii Publice din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Gura Padinii

  1. Data și ora desfășurării selecției dosarelor: 11.07.2022, ora 11,00
  2. Locul desfășurării selecției dosarelor: Sediul Primăriei Gura Padinii
Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Funcția publică pentru care candidează   Rezultatul selecției dosarelor

(Admis/ Respins)

Motivul

respingerii dosarului

(unde este cazul)

1.      2042/ 01.07.2022 Consilier Achizitii Publice Admis

           

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

 

SLAVOIU LUCIAN DANIEL

 

Afișat astăzi 11.07.2022, ora 11,00, la sediul Primariei din Comuna Gura Padinii , Judetul Olt.