Anunț

0
45

SC SOLTIA SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru SC SOLTIA SRL în comuna Tia Mare, T 62, P 150, JUD. OLT, planul nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare și proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris la APM Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.