Anunț

0
18

SANDU GEORGETA titular al proiectului CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, și evaluării adecvate pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO propus a fi amplasat în Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.