Anunț – INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE”

0
41

Argumentare: În baza CU nr. 330/12/04/2022 – se inițiază PUZ în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberare a Avizului de oportunitate. Inițiator: NITU DUMITRU

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE în perioada 8.07.2022-17.07-2022. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: SC PIRAMID PROIECT SRL. Documentația de urbanism se poate consulta pe pagina de internet a instituției sau la sediul Primăriei mun. Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, tel: 0249.39277; 0249.407003. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ și eliberării Avizului de oportunitate. Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat în termen de 15 zile de la finalitatea procedurii de informare.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • Etapa pregătitoare PUZ și RLU aferente: 8.7.2022-17-7.2022
  • Elaborarea propunerilor PUZ și RLU aferent 25.7.2022-19.8.2022
  • Etapa aprobării propunerii PUZ și RLU, procedură transparență decizională: perioada estimată 29.8.2022-28.10.2022.