Anunț

0
39

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ORGANIZARE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIV EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMNERAREA CORABIA propus a fi amplasat în Corabia, str. Floarea Geara, nr. 21 bis, jud. Olt. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, și la sediul titularului SC COMPANIA DE APĂ OLT SA din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic de sediul APM Olt.