Anunț

0
42

SC SOLTIA SRL, cu sediul în com. Tia Mare, str. Mihai Viteazu, jud. Olt, titular al Planului/Programului PUZ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII – PARC FOTOVOLTAIC, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI  amplasat: com. Tia Mare, T 62, P 150, jud. Olt, anunță publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a programului/planului sus menționat și se va depune la APM Olt în vederea declanșării procedurii de reglementare conform  HG nr. 1076/2004. Consultarea primei versiuni a planului/programului: sediul APM Olt, str. I. Moroșanu, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00.

Comentariile și sugestiile publicului interesat se transmit, în scris, la sediul APM Olt, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunț.