Anunț

0
52

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SC ZET AUTO RECICLĂRI  cu sediul în Corabia, str. Frații Golești, nr. 70, bl. 34, sc. 1, et. 3, ap. 15 jud. OLT, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru: colectarea deșeurilor nepericuloase cod CAEN 3811; colectarea deșeurilor periculoase, cod CAEN 3812; demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831; recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, cod CAEN 4677 pe raza localității Corabia, str. Ștefan cel Mare, nr. 1Z, jud. Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt pe toată perioada desfășurării procedurii.