Anunt

0
68

SC TEHNOMED 2005 SRL

In baza C.U.nr. 397/04.05.2022 anunţă intenţia de

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

„EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE LA

 IMOBIL EXISTENT S+P+4E (POLICLINICA), REZULTAND IMOBIL S+P+5E+6R,

POT MAX 75%,CUT MAX 5, H MAX 23 M

in vederea stabilirii cerintelor de elaborare/eliberarii avizului de oportunitate

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

  „EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE LA

IMOBIL EXISTENT S+P+4E (POLICLINICA), REZULTAND IMOBIL S+P+5E+6R,

POT MAX 75%,CUT MAX 5, H MAX 23 M

|în perioada      14.06.2022-23.06.2022        

  Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: SC ALFA INVEST SRL

Documentatia de urbanism se poate consulta pe pagina de internet a institutiei sau la sediul Primariei

Municipiului Slatina, str.Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a PUZ si eliberării avizului de oportunitate

Răspunsul la observaţiile transmise va fi afisat in termen de 15 zile de la finalitatea procedurii de informare

  Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

–  Etapa pregătitoare P.U.Z și R.LU aferent: 14.06.2022-23.06.2022

–   Elaborarea propunerilor P.U.Z și R.L.U aferent  04.07.2022- 19.07.2022

–   Etapa aprobării propunerii P.U.Z și R.L.U, procedură transparență decizională: perioada estimata