ANUNȚ

0
50

SC STĂNESCU CRISTINA SRL cu sediul în Drăgănești-Olt, str. Pieții, nr. 51 A, camera 1, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de colectare deșeuri nepericuloase cod CAEN 3811; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor cod CAEN 4677 la adresa Drăgănești-Olt, str. Pieții, nr. 51A, camera 1, jud. Olt.

Observațiile și comentariile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3 pe dura derulării procedurii.