Anunt

0
68

Selectie grup tinta STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația ADES pentru Dezvoltarea Economiei Sustenabile implementează în perioada 24 Decembrie 2021 – 23 Decembrie 2023 proiectul cu titlul ” STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia” – cod MySMIS 140877, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140877 prin apelul de proiecte Innotech Student. Proiectul se implementează cu sprijinul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

Valoarea totală a proiectului este de 9.685.593,10 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul Social European 8.232.754,14 lei și finanțare nerambursabilă asigurată din bugetul național în sumă de 1.452.838,96 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează susținerea dezvoltării economice și sociale în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – înființarea, monitorizarea și asigurarea sustenabilității a minim 21 start-up-uri în cadrul cărora vor fi create minim 66 locuri de muncă sustenabile.

Grupul țintă al proiectului este compus din 350 studenți înscriși la programele de master, doctorat sau licență(minim anul 2) cu domiciliul/ reședința în toate regiunile României, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilorsprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunea de implementare ale proiectului, respectiv Sud-Vest Oltenia. Înscrierea în proiect se realizeaza exclusiv prin platforma informatică disponibilă accesând site-ul proiectului pana la data de 14.03.2022

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație

Manager de proiect: Lidia Ene

E-mail: star@banipentrustudenti.ro

https://star.banipentrustudenti.ro/

Telefon: +4 021.539 78 77