Anunț

0
34

PERSOANELE FIZICE ISVOREANU ION CONSTANTIN ȘI CALETZEANU CONSTANTIN TUDOR GEORGE  anunțî publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru AMENAJAMENTUL SILVIC FOND FORESTIER UP II SARU, PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARȚINE PERSOANELOR FIZICE ISVOREANU ION CONSTANTIN ȘI CALETZEANU CONSTANTIN TUDOR GEORGE.

Proiectul deciziei și informațiile privind posibilul impact asupra mediului al panului propus pot fi consultate în zilele de luni-vineri între orele 8-14 la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt de luni-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro, la secțiunea ”Avizul de mediu”.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249.423670, email: office@apmot.anpm.ro