Anunț

0
36

Serviciul Public de Alimentare cu Apă a Comunei Bălteni, Jud. Olt, cu sediul în com. Bălteni, Str. Tineretului, nr. 28, Jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: captare, tratare, înmagazinare și distribuire apă la adresa com. Bălteni, Jud Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun in scris la sediul APM Olt, Slatina, Str. I. Morosanu, nr 3 pe durata derulării procedurii.