Anunt

0
26

SC ROMOIL SRL. titular al proiectului „Decolmatarea albiei minore a pârâului Cungra prin extragere de agregate minerale”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Decolmatarea albiei minore a pârâului Cungra prin extragere de agregate minerale”, propus a fi amplasat în comuna Dobroteasa, județul Olt,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.