Anunț

0
159

Anunț public privind dezbaterea publica

SC PREMAR COM SERV SRL Dobroteasa anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul: „DECOLMATARE RÂU OLT PRIN EXTRAGERE PRODUSE DE BALASTIERĂ ZONA LAC DRĂGĂȘANI – CÂMPU MARE, JUDEȚUL OLT” propus a fi amplasat în Cuveta lacului de acumulare Drăgășani în aval de CHE Zăvideni (1040) – pe mal stâng în dreptul localității Câmpu Mare, com. Dobroteasa, jud. Olt.

Titular SC PREMAR COM SERV SRL Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud. Olt.

Tipul deciziei posibile luate de APM Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județ Olt, și la sediul SC PREMAR COM SERV SRL din comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-14,00. Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Dobroteasa, județul Olt, în data de 14.08.2018, începând cu orele 10,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru Ptotecția Mediului Olt, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, până la data de 10.08.2018.