Anunț 3

0
47

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata “

       Comuna Maruntei anunță începerea proiectului cu titlul „Modernizarea spaţiului public din comuna Maruntei, judeţul Olt cu mobilier urban inteligent”, cod C10-I1.2-691, Investiția   I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente demanagement urban/local) implementat de Comuna Maruntei, judetul Olt conform contractului de finanțare nr. 2716/10.01.2023 finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul componentei 10 – Fondul Local.

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa intre 10.01.2023 si 09.01.2026

Obiectivul proiectului il reprezintă „Modernizarea spaţiului public din comuna Maruntei, judeţul Olt cu mobilier urban inteligent”

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 235.157,38 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 44.679,90 lei.

 

Persoană de contact:

Primar – Popescu Emil

secretar@primariamaruntei.ro

0742458776 / 0249467309

 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale