Anunț

0
33

Pierdut certificat de înmatriculare al societății LORENA VIGARU MAKEUP STUDIO SRL înmatriculată la ORC Olt sub numărul J 28/171/2021, CUI 43751044.

Îl declar nul.