Anunț

0
61

GOMAN ANA MARIA FLORENTINA din Drăgănești Olt, str. Fântânele, nr. 16 BIS, jud. Olt, titular al proiectului MODERNIZARE/EXTINDERE/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ DIN SERVICE AUTO ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE, anunță publicul interesat asupra luăroo deciziei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE/EXTINDERE/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ DIN SERVICE AUTO ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE, propus a fi amplasat Slatina, bld. Sf. Constantin Brâncoveanu, nr. FN, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, Str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.