Anunt

0
32

OCOLUL SILVIC CORABIA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru ″AMENAJAMENTUL SILVIC APARTINAND OCOLULUI SILVIC CORABIA, JUDETUL OLT″.
Proiectul deciziei şi informaţiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate în zilele de luni – vineri între orele 800-1400 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul Ocolului Silvic din Corabia, str. Cezar Bolliac, nr. 75, judeţul Olt, de luni – vineri între orele 900 -1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro , la secţiunea ″Avizul de mediu″.
Comentariile/observaţiile/propunerile publicului se primesc, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro, la sediul MMAP(Bucureşti, b-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5), email: oana.toader@mmediu.ro şi la
sediul Ocolului Silvic, e-mail: corabia@slatina.rosilva.ro