Anunt

0
81

SC RXC LIMITED IMOB SRL titular al proiectului BLOC DE LOCUINȚE P+3E, ORGANIZARE ȘANTIER” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul BLOC DE LOCUINȚE P+3E, ORGANIZARE ȘANTIER, propus a fi a amplasat în municipiul Slatina, str. Panselelor, nr. 20, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.