Anunt SC COBRALI 2000 SRL

0
77


PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLATRE REGIONALĂ
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL
Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale,
naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor,, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programuluyi operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

SC COBRALI 2000 SRL, cu sediul in localitatea Caracal, str. Mircea Vodă nr. 178, jud. Olt, telefon 0742049744, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/105/2000, CIF/CUI 13110153, reprezentată legal de dl. Constantinescu Petrișor în calitate de administrator, anunță lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2” proiect nr RUE M2-208 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 15.12.2020 – 15.12.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni,de la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 793.699,24 lei (valoarea totală) din care : 690.173,25 lei grant și 103.525,99 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:
CONSTANTINESCU PETRIȘOR
email: petrisor_constantinescu@yahoo.com
telefon: 0742.049.744