Anunt

0
30

PETRIȘOR MARIA cu sediul social în Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 14, jud. Olt, titular al proiectului CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, anunță publicul interesat asupra luăriideciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi amplasat în comuna Dobrosloveni, satul Potopinu, str. Matei Basarab, nr. 26 A, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM OLT.