Anunt

0
46

Popa Claudiu Romică Marin, cu domiciliul în comuna Priseaca, sat Buicești, declar pierdut certificat de competență profesională nr. 0045732 pentru transport rutier național și internațional de marfă.
Îl declar nul.