ANUNT

0
44

Bălteanu Florin Ionuț cu domiciliul în comuna Priseaca, declar pierdut card tahograf.
Îl declar nul.