Anunt

0
47

Comuna Crâmpoia, comuna Nicolae Titulesc, în parteneriat, având ca lider Comuna Crampoia, titular al proiectului INFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CRAMPOIA ȘI COMUNA NICOLAE TITULESCU, JUDEȚUL OLT, anunță publicyl interesat asupta luăroo deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul INFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CRAMPOIA ȘI COMUNA NICOLAE TITULESCU, JUDEȚUL OLT, propus a fi amplasat în comuna Crâmpoia cu satele apartinătoare Crampoia și Buta și în comuna Nicolae Titulescu cu satul apartinator Nicolae Titulescu, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectl deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.