Anunț

0
66

SANODENT SRL cu sediul social in Slatina, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 2 Bis, jud. Olt, J28/1033/1991, CUI 1511470, pierdut certificat constatator nr. 18514/25.10.2011 emis de ORC Olt, pentru sediul social.
Il declar nul.