Anunt

0
27

Șelaru S. Ionuț Laurențiu PFA, cu sediul în comuna Colonești, str. Principalaă, nr. 36, jud. Olt, F28/366/13.02.2012, CUI 29677597, pierdut două certificate constatatoare nr. 501111/10.02.2012 cu cod CAEN 0111 și certificat contatator nr.501111/10.02.2012 cu cod CAEN 0150 pentru sediul social.
Le declar nule.