Anunt

0
50

Stoica Ciprian Agro PFA, cu sediul in comuna Vădăstrița, Str. Nicolae Filimon, nr. 14, F28/945/2011, CUI 28830217, pierdut certificat constatator eliberat de ORC Olt, pentru sediul profesional.
Îl declar nul.