Anunț

0
50

Văeruș Alexandru I.I cu sediul in comuna Izbiceni, Jud. Olt, F28/352/2017, CUI 37517740, pierdut certificat constatator nr. 28078/27.06.2019 pentru sediul profesional.
Îl declar nul.