Anunț 2

0
35

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata “

        Comuna Maruntei anunță începerea proiectului cu titlul „Realizare Baze de date GIS la nivel local/Date deschise-platforma de date deschise in care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, in comuna Maruntei, judetul Olt”, cod C10-I1.2-681,  Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), implementat de Comuna Maruntei, judetul Olt conform contractului de finanțare nr. 1629/06.01.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul componentei 10 – Fondul Local.

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa intre 06.01.2023 si 05.01.2026

Obiectivul proiectului îl reprezintă „Realizare Baze de date GIS la nivel local/Date deschise-platforma de date deschise in care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, in comuna Maruntei, judetul Olt”

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 132.912,90 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 25.253,45 lei.

 

Persoană de contact:

Primar – Popescu Emil

        secretar@primariamaruntei.ro

       0742458776 / 0249467309

 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale