Anunț

0
70

Cojoc N. Laurențiu PFR, cu sediul in comuna Giuvărăști, strada Principală, nr. 66, Jud. Olt, F28/596 din 28.06.2011, CUI 28711356, declar pierdut certifica constatator nr. 11465 din 24.06.2011 pentru terți, eliberat de ORC Olt.
Îl declar nul.