Anunt

0
87

Cojoc Dică-Coj PFA cu sediul în comuna Giuvărăști, Jud.Olt, F28/33/2009, CUI 2472413 din 20.01.2009, declar pierdut certificat constatator eliberat de ORC Olt, pentru terți.
Îl declar nul.