Anunț

0
39

PFA Buzincu Georgian Ciprian, cu sediul în comuna Izbiceni, Jud. Olt, F28/148/2016, CUI35737731, declar pierdut certificat constatator eliberat de ORC Slatina, pentru sediul profesional.
Îl declar nul.