Anunt

0
52

Ciobănucă Ana-Maria PFA, F28/802/2013, CUI 31887850, din 20.06.2013, cu sediul în com. Obârșia, sat. Obârșia Noua, sat Decebalus, nr.15, Jud. Olt, declar pierdut certificat constatator nr. 11186 din 19.06.2013 emis de ORC Olt, la data de 20.06.2013 pentru activități desfășurate la sediul profesional.
Îl declar nul.