Anunt

0
140

PFA Podaru Crina Constantina, cu sediul în Cilieni, Jud. Olt, F 28/303/2015, CUI 34539418, declar pierdut certificat constatator pentru terți.
Îl declar nul.