Anunt

0
59

GOMAN DANIEL CĂTĂLIN, titular al proiectului MODIFICARE TEMĂ LA AC NR. 260/20.06.2019 DIN SĂLI EVENIMENTE, ANEXE, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN SĂLI EVENIMENTE, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
MODIFICARE TEMĂ LA AC NR. 260/20.06.2019 DIN SĂLI EVENIMENTE, ANEXE PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN SĂLI EVENIMENTE, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE propuse a fi amplasate în Slatina, str. Pitești, nr. 213A, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.
Puublicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.