Anunt

0
34

IF GÎSCĂ C. DESPINA, cu sediul în Slatina, str. Andrei, nr. 13, jud. Olt, F28/585/2009, CUI 26015714, pierdut certificat constatator de autorizare pentru terți cu nr. 5502/18.03.2015.
Îl declar nul.