Anunt

0
90

SC DENIS NADIA MINICOM SRL, cu sediul în comuna Sprâncenata, sat Bârseștii de Sus, jud. Olt, J28/59/2005, CUI 17133699, declar pierdut certificat constatator nr. 22796/14.07.2020, emis de ORC Olt pentru sediul social.
Se declară nul.