Anunț

0
62

ASPRA MARIUS, cu domiciliu în Giuvărăști, str. Culturii, nr. 5, declar pierdut atestat profesional transport marfă și cartelă tahografică.
Le declar nule.