Anunt

0
96

ȘCHIOPU LEONIDA și ȘCHIOPU CONSTANTINA CRISTINA din Corabia, str. Paltinului, nr. 10, jud. Olt, titular al proiectului RESTAURANT ANCORA-REABILITARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în Corabia, str. Elena Doamna, nr. 2, județul Olt.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului).
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritățiicompetente pentru protecția mediului.