Anunț

0
57

Ghiurluceanu N. Gica, Mirea I. Mărioara, Ghiurluceanu N. Ion declar pierdut titlu de proprietate, nr. 6732/39, eliberat în 1991, de către Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor pe baza propunerii Comisiei comunale, orășenești, municipale și a prevederilor Legii nr.118/1991 a Fondului Funciar.
Îl declar nul.