Anunț

0
63

Ungureanu Petre Alexandru, domiciliat în localitatea Slatina, strada Aleea Mărului, nr. 3, Bl. ZA6G, nr. 47, născut la data de 02.03.1991, declar pierdut permis de conducere categoria B.
Îl declar nul.