Anunț

0
69

SC TOP EXPERIENCE SRL declar pierdut certificat constatator emis în baza L359/2004 valabil pentru sediul social din localitatea Caracal, strada Mărului, nr. 21. Nr. certificat 18122/15/05.2019.
Îl declar nul.