Anunt

0
59

SC ROM CONSTRUCT REALE ESTATE SRL cu sediul în Pitești, str. Câmpulung, nr. 2, clădirea C1-depozit, județul Argeș, titular al proiectului ”CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE SEMICOLECTIVE, ÎMPREJUIRE TEREN ȘI LUCRĂRI ORGANIZARE EXECUȚIE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în Slatina, str. Prof. Alexe Marin, nr.19, jud. Olt.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3m jud, Olt, în zilele de Luni-Vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului).
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.