Anunt

0
61

ISCRU EUGEN cu domiciliu în comuna Obârșia, pierdut carte de muncă – ALTUR SA perioada 1984-1987.
O declar nulă.