Anunt

0
45

Barbu C. Lucia Interprindere Individuală, F 28/514/2015, CUI 34842964, cu sediul în Slatina, strada Aleea Înfrățirii, Bl. FB 2, Sc. C, ap, 17, având activitatea principală 4781 – comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe, am pierdut certifuicat de înregistrare.

Îl declar nul.