Anunt

0
77

II Constantin Dan Marius, CUI 24986001, F28/48/2009 cu sediul în Caracal, strada Țepeș Vodă, nr.94, pierdut certificat constatator eliberat de ORC Slatina pentru sediul profesional.
Îl declar nul.