Anunț

0
64

II NICOLA GABRIELA cu sediul în Balș, str. Lalelelor, nr. 8, declar pierdut certificat constatator nr. 12549/27.03.2009 emis de ORC OLt pentru activitatea desfășurată la sediul profesional, cod CAEN 1107.

Îl declar nul.